Leerlingen

Leerlingen schrijven een persoonlijk verhaal

Inleiding

Verhalen vertellen is van oudsher de manier om herinneringen levend te houden, mythen en sagen door te geven en om elkaar tijdens lange winternachten te vermaken. Het vertellen van verhalen is een vaardigheid die vroeger zeer werd gewaardeerd. De kunst van het vertellen lijkt echter in deze tijd te worden bedreigd door nieuwere vormen van vermaak, waarvan de televisie wellicht de grootste impact heeft. Dat is jammer, want iedereen kent verhalen en vertellen blijft een van de meest directe en indringende manieren om deze met anderen te delen.

Vertellen in het VMBO en Digitaal Vertellen
Om de vaardigheid van leerlingen in het vertellen te stimuleren, heeft Teleac/NOT, in het kader van het vak Nederlands voor klas 1 en 2 van het VMBO, de tv-lesreeks Vertellen in het VMBO ontwikkeld. Als eigentijdse uitbreiding daarvan wordt nu ook een tak Digitaal Vertellen toegevoegd, voor het VMBO en de basisvorming. Het project resulteert in een groot aantal korte, online films, waarin leerlingen van het VMBO hun eigen verhaal vertellen en illustreren met beeld en geluid.

Waag Society en Digitaal Vertellen
Waag Society heeft ervaring heeft met het lesgeven op scholen over het gebruik van digitale media en heeft eigen - media-gebaseerde - vormen van digitaal vertellen ontwikkeld. Gebruikt binnen projecten als ScratchWorx, de Verhalentafel, de AnimatieMachine en Nine.

Waag Society werkt in het project samen met Teleac/NOT en de Educatieve Faculteit Amsterdam. Het Center for Digital Storytelling in Berkeley treedt op als adviseur bij het project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Digitaal vertellen team.

Creative Learning

De onontkoombaarheid van het gebruik van nieuwe media in het onderwijs wordt algemeen onderschreven. Een van de inspanningen van de overheid om de invoering van ICT in het onderwijs soepel te laten verlopen, is de oprichting van een Expertisecentrum.

Waag Society is benoemd tot Expertisecentrum voor Culturele Vakken en ICT. Het Waag Society Expertisecentrum stelt zich ten doel om voortijdig te onderzoeken wat innovaties kunnen betekenen voor het cultuuronderwijs.

Het Expertisecentrum werkt samen met VMBO Montessorischolen, Cultuurnetwerk Nederland, Kunstweb, Imagine IC en musea.